• Biologie pro gymnázia

Jedenácté souhrnné vydání středoškolské učebnice zahrnující kapitoly: „Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin,hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka“, „Úvod do obecné genetiky“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická část“; navazuje na desáté vydání této oblíbené učebnice.Učebnice prošla recenzním řízením MŠMT a obdržela schvalovací doložku jako doporučená středoškolská pomůcka. Od desátého vydání se odlišuje drobnými recenzními úpravami v textu, které odpovídají současnému stavu vědeckého poznání, stránkování textu se shodují.

Schvalovací doložka k učebnici  udělena 25. 7. 2014 pod č. j. MŠMT - 3728/2014 s dobou platnosti šest let.

Recenzenti, kteří doporučili udělit schvalovací doložku MŠMT: RNDR. Tomáš Matějček, Ph.D., RNDr. Josef PavlíkKnihy
EAN 9788071823384
ISBN 978-80-7182-338-4
AUTOR Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
ROK VYDÁNÍ 2014
POČET STRAN 580
VAZBA Vázaná
MOC 550,-Kč vč. DPH

Biologie pro gymnázia


Podobné výrobky

Zoologie

Zoologie

Aktualizované vydání oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatků ..

Vybrané kapitoly z obecné biologie

Vybrané kapitoly z obecné biologie

Alternativní učební pomůcka je čtvrtým a posledním dílem, mezi studenty velmi přitažlivého malofor..

Učební úlohy z biologie

Učební úlohy z biologie

Předkládaný soubor učebních úloh pokrývá všechny biologické obory vyučované v přírodopisu na zákla..