• Periodická soustava chemických prvků - karta

VÍCE NEŽ 1 500 INFORMACÍ O 117 PRVCÍCH PERIODICKÉ SOUSTAVY.

Praktická periodická tabulka, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků.

Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, žákům základních škol a středoškolákům. Obsahuje však dostatečné množství informací i pro vysokoškoláky a učitele chemie.  Kvalitní zpracování umožňuje časté používání bez poškození. 2 strany (oboustranná karta) – 14x22 cm

Tabulka obsahuje:
– český a mezinárodní název, značku prvku, protonové číslo
– relativní atomovou hmotnost
– Paulingovu elektronegativitu 
– elektronovou konfiguraci, oxidační čísla
– skupenství prvku při teplotě 25 °C
– rozdělení na kovy /polokovy/ nekovy, rozdělení na s, p, d, f prvky
– modifikace prvku při pokojové teplotě
– teplotu tání a varu, hustotu
– první ionizační energii 
– neutronové a nuleonové číslo nejrozšířenějšího přírodního izotopu 
– názvy charakteristických skupin prvků
– zda se daný prvek nachází na Zemi jen ve stopovém množství, nebo se vyrábí technicky
– zda má prvek stabilní nulid, nebo je radioaktivní 
– přípony v názvech sloučenin podle oxidačních stupňů
– fyzikální konstanty používané při chemických výpočtech
– rozdělení látek a směsí do jednotlivých skupin spolu s definicí jejich stavebních jednotek (elektron, atom, molekula, ...)

Výhody oproti konkurenci:
– nadstandardní počet údajů charakterizujících vlastnosti prvků soustředěný na jednom místě
– nabízí možnost seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi a s novu objevenými prvky (113Uut – 2004, 115 Uup – 2004, 118 Uuo – 2006)
– periodická soustava uvádí i jednotlivé modifikace prvků s zvýrazněním té modifikace, pro kterou platí dané údaje (žlutý/ŠEDÝ ARZEN, šedý/BÍLÍ CÍN, ...)
– na grafické zařazení prvků v tabulce navazuje i vyměňování všech skupin prvků (12/2.B – skupina zinku, 13/3.A/p1 – triely, 14/4.A/p2 – tetrely, ...)
– obsahuje 20 fyzikálních konstant nejčastěji využívaných při chemických výpočtech na hodinách chemie nebo v laboratořích (Avogadrova konstanta, elementární náboj, standardní tlak ...)

– inormuje o složení atomu, co je to např: ión, molekula, prvek, nuklid, jak se rozdělují látky a směsi atd.

– velkou výhodou tabulky je i to, že na rozdíl od konkurence obsahuje elektronové konfigurace prvků, které jsou důležitou součástí středoškolského učiva chemie.

Knihy
EAN 9788071821953
ISBN 978-80-7182-195-3
AUTOR Ing. Miloš Danko
POČET STRAN 1
MOC 25,- Kč vč. DPH

Periodická soustava chemických prvků - karta


Podobné výrobky

Periodická soustava chemických prvků - skládačka

Periodická soustava chemických prvků - skládačka

VÍCE NEŽ 3 000 INFORMACÍ O 117 PRVCÍCH PERIODICKÉ SOUSTAVY. Periodická tabulka zpracovaná v podobě ..