• Přehled tvarosloví ČJ

V publikaci jsou slova dělena na ohebná a neohebná, slova se třídí do jedenácti základních druhů.

 • Podstatná jména 
 • Přídavná jména 
 • Zájmena 
 • Číslovky 
 • Slovesa 
 • Příslovce 
 • Předložky 
 • Spojky 
 • Citoslovce 
 • Částice
 • Predikativa
Knihy
EAN 9788071822615
ISBN 978-80-7182261-5
AUTOR Bauer Alois
ROK VYDÁNÍ 2008
POČET STRAN 20
VAZBA Brožovaná
MOC 58,- Kč vč. DPH

Přehled tvarosloví ČJ