• Filosofie - nová
Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, poznání a člověka). Pro celkový přehled o pojednávaných problémech a pro snazší pochopení jsou jednotlivá témata zpracována historicky. Práce může být i vodítkem k vlastnímu filosofickému uvažování čtenářů, protože obsahuje i „problémové“ odstavce vyjadřující se k předchozím názorům a dosavadním řešením. Publikace uvádí některé ukázky filosofických textů (v příloze Malá čítanka filosofických textů) týkající se přímo probíraného problému a názorně přibližuje styl uvažování daného filosofa.

Čtvrté rozšířené vydání populární učební pomůcky pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tématického a historického.


Knihy
EAN 9788071821472
ISBN 978-80-7182-147-2
AUTOR Ivan Blecha
ROK VYDÁNÍ 2004
POČET STRAN 240
VAZBA Brožovaná
MOC 200,- Kč vč. DPH

Filosofie - nová