• Člověk na cestě k moudrosti
Moderně pojatá učebnice filosofie a etiky pro třetí ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů), čítanky (nejsou samostatně vyčleněny mimo lekce, nebo? se přímo vztahují k zadaným úkolům) a shrnutí (s nejdůležitějším učivem). Učitelská část obsahuje podrobně zpracovanou metodiku ke všem lekcím, včetně cílů, pomůcek a metod. Součástí knihy je také sada pracovních listů. Kniha vychází z RVP G (resp. RVP GSP), jehož požadavky na očekávané výstupy i učivo splňuje. V učitelské části je proto také návrh učebních osnov pro 3. ročník ZSV pro školní vzdělávací program. Titul navazuje na stejně pojaté učebnice psychologie, sociologie a ekonomie autorů Přemysla Šila a Jany Karolové, vydané Nakladatelstvím Olomouc pod názvy Člověk jako osobnost a Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě.
Knihy
EAN 9788071822530
ISBN 978-80-7182-253-0
AUTOR Šil Přemysl, Karolová Jana
ROK VYDÁNÍ 2008
POČET STRAN 352
VAZBA Brožovaná
MOC 260,- Kč vč. DPH

Člověk na cestě k moudrosti


Podobné výrobky

Člověk jako osobnost

Člověk jako osobnost

Moderně pojatá učebnice psychologie pro první ročník středních škol je určena zvídavým ž..

Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

Moderně pojatá učebnice sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým ž..

Člověk jako občan a světoobčan

Člověk jako občan a světoobčan

Moderně pojatá učebnice politologie, práva a mezinárodních vztahů pro čtvrtý ročník středních škol..